Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο

Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο

publication: 1996 search    |    Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 
 
Authors:   Finley, Moses I. Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-524-001-7
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Library items
call number: 6 4
Η πολιτική στον αρχαίο κόσμο