Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία

Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία

publication: Βόλος search    |    1997 search    |    Βόλος
 
 
Authors:   Σιάτρας, Δημήτρης Θ. Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-7797-02-07
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Library items
call number: 6 6
Ελληνικά κοινοτικά δικαστήρια κατά την Τουρκοκρατία