Ιστορία, πολιτισμός και πρόοδος: Περίγραμμα μιας Κριτικής του Σύγχρονου Σχετικισμού

Ιστορία, πολιτισμός και πρόοδος: Περίγραμμα μιας Κριτικής του Σύγχρονου Σχετικισμού

publication: Ιωάννινα search    |    2005 search    |    Ισνάφι
 
 
Authors:   Murray Bookchin Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-87738-5-7
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Library items
call number: 3 9
Ιστορία, πολιτισμός και πρόοδος: Περίγραμμα μιας Κριτικής του Σύγχρονου Σχετικισμού