Η οργανωτική πλατφόρμα των ελευθεριακών κομμουνιστών: 1926, ένα προσχέδιο για τη Γενική Ένωση Αναρχικών

Η οργανωτική πλατφόρμα των ελευθεριακών κομμουνιστών: 1926, ένα προσχέδιο για τη Γενική Ένωση Αναρχικών

publication: 2004 search    |    Άρδην
 
 
Authors:   Συλλογικό έργο Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-7575-19-9
σχετικό url: biblionet

 
Ετικέτες: Μαχνό, ελευθεριακος κομμουνισμός, πλατφόρμα, πλατφορμιστές
 
 
Library items
call number: 3 14
Η οργανωτική πλατφόρμα των ελευθεριακών κομμουνιστών: 1926, ένα προσχέδιο για τη Γενική Ένωση Αναρχικών