Κριτικός Φιλοσοφικός Αναρχισμός: Υπεράσπιση μιας αναρχικής προσέγγισης στο ζήτημα της πολιτικής εξουσίας

Κριτικός Φιλοσοφικός Αναρχισμός: Υπεράσπιση μιας αναρχικής προσέγγισης στο ζήτημα της πολιτικής εξουσίας

publication: Αθήνα search    |    2011 search    |    Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη
 
 
Authors:   Μάγδα Ηγουμενίδου Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-960-14-2394-4

 
 
 
Library items
call number: 3 16