Οι υπηρέτες του Σουλτάνου: Ο μετασχηματισμός της οθωμανικής επαρχιακής διακυβέρνησης, 1550-1650

Οι υπηρέτες του Σουλτάνου: Ο μετασχηματισμός της οθωμανικής επαρχιακής διακυβέρνησης, 1550-1650

publication: Αθήνα search    |    2001 search    |    Εκδόσεις Παπαζήση
 
 
Authors:   Kunt, Ibrahim Metin Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-02-1495-6
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Library items
call number: 6 22
Οι υπηρέτες του Σουλτάνου: Ο μετασχηματισμός της οθωμανικής επαρχιακής διακυβέρνησης, 1550-1650