Μπάσταρδες με Μνήμη

Μπάσταρδες με Μνήμη

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπάσταρδη Μνήμη: Θεσσαλονίκη 1912-2012, εκατό χρόνια ελλάδας, πατριαρχίας, καπιταλισμού είναι αρκετά
 

 
 
Μπάσταρδες με Μνήμη