Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909: Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας

Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909: Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας

publication: Αθήνα search    |    1991 search    |    Θεμέλιο
 
 
Authors:   Σωτηρέλης, Γιώργος Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-310-149-4

 
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
12274__1395949475.jpeg (jpeg) [Image Details] 14 kBDownload
Library items
call number: 6 24
Σύνταγμα και εκλογές στην Ελλάδα 1864-1909: Ιδεολογία και πράξη της καθολικής ψηφοφορίας