Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Βιοπολιτική: Που Ξεκινά η Νέα Έξοδος - Τι Είναι Ένα Στρατόπεδο

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Βιοπολιτική: Που Ξεκινά η Νέα Έξοδος - Τι Είναι Ένα Στρατόπεδο

publication: Αθήνα search    |    1999 search    |    ελευθεριακή κουλτούρα
 
 
Authors:   Τζόρτζιο Αγκάμπεν Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Library items
call number: 2 47