Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους

Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους

publication: Θεσσαλονίκη search    |    1986 search    |    Σύγχρονα Θέματα
 
 
Authors:   Paul K. Feyerabend Αναζήτηση
 
:   Γιώργος Γκουνταρούλης Αναζήτηση    |   Κώστας Γαβρόγλου Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
uniform title:   Science in a Free Society, Paul K. Feyerabend, 1978
uniform title:   Erkenntwis für freie Menschen, Paul K. Feyerabend, 1979
σχετικό url: biblionet

 
Ετικέτες: Paul K. Feyerabend
 
 
Γνώση για ελεύθερους ανθρώπους