Από την άμπωτη στην παλίρροια και πάλι πίσω: 3 συζητήσεις για τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και ορισμένες κριτικές σημειώσεις για την προοπτική των ταξικών αγώνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Από την άμπωτη στην παλίρροια και πάλι πίσω: 3 συζητήσεις για τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και ορισμένες κριτικές σημειώσεις για την προοπτική των ταξικών αγώνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

publication: 2015-1 search    |    Εργαζόμενοι ΕΚΠΑ; Αυτόνομο σχήμα φυσικού/μαθηματικού Ε.Κ.Π.Α.; Αυτόνομο Σχήμα Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ
 
Από την άμπωτη στην παλίρροια και πάλι πίσω: 3 συζητήσεις για τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και ορισμένες κριτικές σημειώσεις για την προοπτική των ταξικών αγώνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση