Ταξίδι στο παρελθόν: Αναμνήσεις από την Ισπανική Επανάσταση 1936-1939

Ταξίδι στο παρελθόν: Αναμνήσεις από την Ισπανική Επανάσταση 1936-1939

publication: Θεσσαλονίκη search    |    Κουρσάλ συνεργατικές εκδόσεις
 
 
Authors:   Paz, Abel Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
uniform title:   Viaje al pasado
isbn: 978-618-80228-0-5
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Ταξίδι στο παρελθόν: Αναμνήσεις από την Ισπανική Επανάσταση 1936-1939