Γκρεμίζουμε τοίχους, στήνουμε γέφυρες

Γκρεμίζουμε τοίχους, στήνουμε γέφυρες

publication: Αθήνα search    |    Αναρχική καμπάνια διεθνιστικής αλληλεγγύης, Τρεις γέφυρες
 
Γκρεμίζουμε τοίχους, στήνουμε γέφυρες