Πρωτοβουλία Ρεθύμνου Αναρχικής καμπάνιας, Τρεις Γέφυρες