Πρωτοβουλία Ρεθύμνου Αναρχικής καμπάνιας, Τρεις Γέφυρες

Πρωτοβουλία Ρεθύμνου Αναρχικής καμπάνιας, Τρεις Γέφυρες

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Η ανατολή της αυτονομίας: 6 εκδηλώσεις σε 6 πόλεις για το κουρδικό πείραμα του δημοκρατικού συνομοσπονδισμού με αφορμή την έκδοση του βιβλίου
 

 
 
Πρωτοβουλία Ρεθύμνου Αναρχικής καμπάνιας, Τρεις Γέφυρες