Πρωτοβουλία Λάρισας Αναρχικής καμπάνιας, Τρεις Γέφυρες