Με τη μάχη στο αίμα τους: λαϊκή βία στην προεπαναστατική Ρωσία (1905-1917)

Με τη μάχη στο αίμα τους: λαϊκή βία στην προεπαναστατική Ρωσία (1905-1917)

publication: Αθήνα search    |    Δαίμων του Τυπογραφείου
 
 
Authors:   Συλλογικό έργο Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
uniform title:   Thou shalt kill

 
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
52106bf8-04f6-4368-ae90-8cdf31aa5ba8_5.jpg (jpg) [Image Details] 71 kBDownload
Με τη μάχη στο αίμα τους: λαϊκή βία στην προεπαναστατική Ρωσία (1905-1917)