Κάθε καρδιά και ένας επαναστατικός πυρήνας: Η ιστορία των Επαναστατικών Πυρήνων και της Rote Zora (1973-1995) κείμενα/χρονικό/συνεντεύξεις/απολογισμός

Κάθε καρδιά και ένας επαναστατικός πυρήνας: Η ιστορία των Επαναστατικών Πυρήνων και της Rote Zora (1973-1995) κείμενα/χρονικό/συνεντεύξεις/απολογισμός

publication: Εκδόσεις guillotine
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Κάθε καρδιά και ένας επαναστατικός πυρήνας: Η ιστορία των Επαναστατικών Πυρήνων και της Rote Zora (1973-1995) κείμενα/χρονικό/συνεντεύξεις/απολογισμός