"Σταμάτα να μιλάς για θάνατο μωρό μου": Πολιτική και κουλτούρα στο ανταγωνιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1974-1998)

"Σταμάτα να μιλάς για θάνατο μωρό μου": Πολιτική και κουλτούρα στο ανταγωνιστικό κίνημα στην Ελλάδα (1974-1998)

publication: Θεσσαλονίκη search    |    2015-5 search    |    ναυτίλος
 
 
Authors:   Σούζας, Νίκος Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-618-81963-0-8
σχετικό url: biblionet