Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντιεξουσία: Εγχειρήματα και προβληματισμοί του ριζοσπαστικού κινήματος στον 21ο αιώνα

Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντιεξουσία: Εγχειρήματα και προβληματισμοί του ριζοσπαστικού κινήματος στον 21ο αιώνα

publication: Αθήνα search    |    Καφενείον Το Παγκάκι
 
 
Authors:   Βαρκαρόλης, Ορέστης Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-618-80323-0-9

 
 
 
Δημιουργικές αντιστάσεις και Αντιεξουσία: Εγχειρήματα και προβληματισμοί του ριζοσπαστικού κινήματος στον 21ο αιώνα