Ο ταξικός πόλεμος στη Βουλγαρία: Δράση και προπαγάνδα αναρχικών και κομμουνιστών (τέλη 19ου - μέσα 20ου αι.)

Ο ταξικός πόλεμος στη Βουλγαρία: Δράση και προπαγάνδα αναρχικών και κομμουνιστών (τέλη 19ου - μέσα 20ου αι.)

publication: 2011-12 search    |    Εκδόσεις Προλέτκουλτ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Ο ταξικός πόλεμος στη Βουλγαρία: Δράση και προπαγάνδα αναρχικών και κομμουνιστών (τέλη 19ου - μέσα 20ου αι.)