Χρήστος Νάσιος

Χρήστος Νάσιος

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(δυστυχώς...) οι προλετάριοι έχουν ακόμη πατρίδες!
Κείμενα του Χρήστου Νάσιου
 

Σταγόνες ήλιου στη στοιχειωμένη πόλη
 

 
 
Χρήστος Νάσιος