Από τον 20ό στον 21ο αιώνα: Τομές στην πλανητική πολιτική περί το 2000

Από τον 20ό στον 21ο αιώνα: Τομές στην πλανητική πολιτική περί το 2000

publication: Αθήνα search    |    1998 search    |    Θεμέλιο
 
 
Authors:   Κονδύλης, Παναγιώτης, 1943-1998 Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 960-310-238-5
σχετικό url: biblionet

 
 
 
Από τον 20ό στον 21ο αιώνα: Τομές στην πλανητική πολιτική περί το 2000