...και όμως κινείται!: Κεφάλαιο-Εργασία, Βορράς-Νότος, κυριαρχία και ανταγωνισμός: μια πρώτη προσέγγιση

...και όμως κινείται!: Κεφάλαιο-Εργασία, Βορράς-Νότος, κυριαρχία και ανταγωνισμός: μια πρώτη προσέγγιση

publication: Αθήνα search    |    1992 search    |    Convoy
 
 
Responsible:   Convoy Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
...και όμως κινείται!: Κεφάλαιο-Εργασία, Βορράς-Νότος, κυριαρχία και ανταγωνισμός: μια πρώτη προσέγγιση