Η κολεκτιβοποίηση στην Ισπανία, 1936-1939: Μαρτυρίες και κριτικές προσεγγίσεις

Η κολεκτιβοποίηση στην Ισπανία, 1936-1939: Μαρτυρίες και κριτικές προσεγγίσεις

publication: Θεσσαλονίκη search    |    2013 search    |    εκδόσεις των ξένων
 
 
Authors:   Συλλογικό έργο Αναζήτηση