Ιγκόρ Σαφάρεβιτς

Ιγκόρ Σαφάρεβιτς

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Θαβωρίτες-Τόμας Μίντσερ-Αναβαπτιστές: Αιρετική εξέγερση και κομμουνισμός στην Κεντρική Ευρώπη του 15ου και 16ου αιώνα
 

 
 
Ιγκόρ Σαφάρεβιτς