Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Θεωρητικές συνεισφορές για την ανάπτυξη μιας ανατρεπτικής κοινωνικής δράσης

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ: Θεωρητικές συνεισφορές για την ανάπτυξη μιας ανατρεπτικής κοινωνικής δράσης

publication: Αθήνα search    |    Εκδόσεις Επαναστατική Αυτοοργάνωση
 
 
Authors:   Άντον Πάννεκουκ Αναζήτηση