Περιβαλλοντική φιλοσοφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Περιβαλλοντική φιλοσοφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση

publication: Αθήνα search    |    2016-11 search    |    εκδόσεις Ευτοπία
 
 
Authors:   Καραγεωργάκης, Σταύρος Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-618-80244-6-5
σχετικό url: biblionet

 
Ετικέτες: Περιβάλλον, ευτοπία, Καραγεωργάκης, Κινηματικές εκδόσεις
 
 
Περιβαλλοντική φιλοσοφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση