Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης: Εναλλακτική Στρατηγική Αυτοδυναμίας Τροφίμων (Food Sovereignty)

Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης: Εναλλακτική Στρατηγική Αυτοδυναμίας Τροφίμων (Food Sovereignty)

publication: Αθήνα search    |    Εκδόσεις ΚΨΜ
 
 
Authors:   ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΛΙΟΣ Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 

 
Ετικέτες: Οικολογία, ΚΨΜ, Περιβάλλον, Τρόφιμα, Food Surgery
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
index.jpeg (jpeg) [Image Details] 12 kBDownload
Περιβάλλον και Αγροτική Πολιτική σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης: Εναλλακτική Στρατηγική Αυτοδυναμίας Τροφίμων (Food Sovereignty)