Κώστας Ν. Χατζηπατέρας

Κώστας Ν. Χατζηπατέρας

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ '40-'41
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ '40-'44: ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΑΤΟΧΗ
 

 
 
Κώστας Ν. Χατζηπατέρας