Τοπικοποίηση: Από το παγκόσμιο... στο τοπικό: Ένας οικολογικός κόσμος είναι δυνατός

Τοπικοποίηση: Από το παγκόσμιο... στο τοπικό: Ένας οικολογικός κόσμος είναι δυνατός

publication: 2009 search    |    Αντιγόνη
 
 
Authors:   Γιώργος Κολέμπας Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-960-98812-0-3
σχετικό url: biblionet
μέλος της συλλογής: Οικολογία

 
 
 
Library items
call number: 8 1
Τοπικοποίηση: Από το παγκόσμιο... στο τοπικό: Ένας οικολογικός κόσμος είναι δυνατός