Στέργιος Κατσαρός

Στέργιος Κατσαρός

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ERNESTO GUEVARA ο ανταρτοπόλεμος: το έργο αναφοράς για την πρακτική του επαναστατικού ανταρτοπόλεμου και μία απόπειρα συνολικής ερμηνείας και στρατιωτικής αξιολόγησής του
 

 
 
Στέργιος Κατσαρός