ο διάβολος στη σάρκα τους: Τα απολωλότα πρόβατα του πληβειακού χριστιανισμού

ο διάβολος στη σάρκα τους: Τα απολωλότα πρόβατα του πληβειακού χριστιανισμού

publication: ασύμμετρη απειλή
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ετικέτες: Αιρέσεις, Χριστιανισμός
 
 
Διαθέσιμα τεκμήριαsizedownload
diab.jpg (jpg) [Image Details] 9 kBDownload
ο διάβολος στη σάρκα τους: Τα απολωλότα πρόβατα του πληβειακού χριστιανισμού