Σύνοψη της πολιτιστικής βιομηχανίας

Σύνοψη της πολιτιστικής βιομηχανίας

publication: 1989-02 search    |    Αλεξάνδρεια
 
 
Authors:   Theodor W. Adorno Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
uniform title:   Resume uber Kulturindustrie

 
 
 
Library items
call number: 5 21