Αυτόνομη δράση 4

 
 
Murray Bookchin (1921-2006)
Κορνήλιος Καστοριάδης (1922-1997)