Πέρα από τη δημοκρατία: Αναρχία

Πέρα από τη δημοκρατία: Αναρχία

publication: Αθήνα search    |    2011-12 search    |    Ευτοπία
 
 
Authors:   Bertolo Amedeo Αναζήτηση
 
 
 
 
 
 
 
isbn: 978-618-80244-1-0
σχετικό url: biblionet

Πρόκειται για συλλογή που περιλαμβάνει τα άρθρα "Οι φανατικοί της ελευθερίας", "Η δημοκρατία και πέρα απ’ αυτή" και "Εξουσία, δύναμη και κυριαρχία", καθώς και πρόλογο του συγγραφέα για τη συγκεκριμένη έκδοση. Όπως γράφει ο Bertolo στον πρόλογό του: "Κοινό χαρακτηριστικό των τριών αυτών κειμένων (αλλά και ολόκληρης της ελευθεριακής μου δράσης ως συγγραφέας, συντάκτης, εκδότης και οργανωτής πανεπιστημιακών συνεδρίων) ήταν η βούληση (η προσπάθεια, η απόπειρα) του να παράγω και του να προτρέψω να παραχθεί μια σύγχρονη αναρχική σκέψη σε μια περίοδο κατά την οποία, πέρα από κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις (όπως του άγγλου Κόλιν Γουόρντ και του αμερικανού Μάρεϊ Μπούκτσιν), οι αναρχικοί φαινόντουσαν ικανοί μόνο να επαναλαμβάνουν μια απλοποιημένη και δογματοποιημένη βίβλο, διανοητικά και πρακτικά άοπλη αλλά και αφοπλιστική, η οποία με τους κλασικούς, μεγάλους στοχαστές δεν μοιράζεται πλέον ούτε τη δημιουργική δύναμη, ούτε την κριτική ευρύτητα, ούτε το γίγνεσθαι και ούτε τις όποιες αντιθέσεις (πραγματικές ή φαινομενικές) δυνητικά γόνιμες".

 
 
 
Library items
call number: 2 3
Πέρα από τη δημοκρατία: Αναρχία