Αμερική, Πόλεμος, περσικός κόλπος, CNN

    tweets