Βερολίνο, καταλήψεις στέγης, κινήματα, ένοπλο κίνημα

    tweets