Θεσσαλονίκη, εκδήλωση, Πρόκληση σε Στάση, Συνεργασία αναρχικών ομάδων για την κοινωνική αλληλεγγύη και την πολύμορφη δράση

    tweets