Ισπανία, CNT, FAI, εκδόσεις 1704621, 1939-1977

    tweets