εκκλησία, οικονομική εξουσία, εκκλησιαστική περιουσία

    tweets