κοινωνικό περιθώριο, ρόλοι, επαναστάτες, συνείδηση, κοινωνιολόγοι, άκρα αριστερά

    tweets