σύστημα Auburn, φυλάκιση, ομαδική εργασία, σιωπή

    tweets