τηλεόραση, παθητικοποίηση, κοινωνικός έλεγχος

    tweets