Επικοινωνία

Στα πλαίσια του Ευτοπικού Ψηφιακού Αρχείου λειτουργεί εργαστήριο ψηφιοποίησης & αρχειοθέτησης το οποίο φιλοξενείται μαζί με την Ευτοπική βιβλιοθήκη στο Ελευθεριακό Στέκι «Πικροδάφνη» Αγ. Βασιλείου και Π.Π.Γερμανού 22, Μπραχάμι.

Οι ημέρες λειτουργίας του εργαστηρίου ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση.

Χάρτης