Ευτοπικό Ψηφιακό Αρχείο

Σκοπός του Ευτοπικού Αρχείου είναι η συγκέντρωση εντύπων και γενικότερα τεκμηρίων από τον ελευθεριακό χώρο και η ψηφιοποίηση τους, με σκοπό να γίνουν προσβάσιμα. Το Ευτοπικό αρχείο εκτός από έντυπο υλικό συγκεντρώνει και ψηφιακό υλικό όπως web-sites.

Το ψηφιακό υλικό παρότι εν πρώτης φαίνεται να είναι προσβάσιμο δεν ισχύει το ίδιο και μετά την πάροδο χρόνου, είναι πολλά τα web-sιtes τα οποία μένουν ανενεργά και εν συνεχεία εξαφανίζονται αφήνοντας ελάχιστα ή και καθόλου ίχνη. Επιπλέον πολύ υλικό εκδίδεται μόνο σε ψηφιακή μορφή κάνοντας την αρχειοθέτηση κατά την γνώμη μας μια επιτακτική ανάγκη.

Παράλληλα Αναπτύσσουμε και τεχνογνωσία γύρω από την ψηφιοποίηση εντύπων μέσω του εργαστηριού ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης που έχουμε δημιουργήσει.
Το εργαστήριο φιλοξενείται μαζί με την Ευτοπική βιβλιοθήκη στο Ελευθεριακό Στέκι «Πικροδάφνη» κοιτάξτε την σελίδα επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες πρόσβασης.

Οι ημέρες λειτουργίας του εργαστηρίου ανακοινώνονται σε μηνιαία βάση.

Μικρό Ιστορικό

Το Ευτοπικό ψηφιακό αρχείο είναι μία προσπάθεια που ξεκίνησε το 2009 μέσα από τη συλλογικότητα που στην πορεία μετεξελίχθηκε στην «Ομάδα ελευθεριακών κομμουνιστών». Στη συνέχεια, ως αυτόνομη πλέον ομάδα, συνδέθηκε με την Ευτοπική βιβλιοθήκη (Καρδίτσα), η οποία είχε διαμορφωθεί μετά από πρωτοβουλία του περιοδικού Ευτοπία και με τη μεταφορά αυτής στην Αθήνα τα δύο εγχειρήματα συνηπάρχουν και συστεγάζονται.